W Dębnie odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczny dzień masowych deportacji. 80 lat temu, w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech, masowych deportacji obywateli polskich.

Celem, zakrojonej na wcześniej niespotykaną skalę akcji, była depolonizacja Kresów Wschodnich i sowietyzacja ludności zamieszkałej na terenach zabranych Polsce po agresji 17 września 1939 roku.                                                          

Objęła ona ok. 140 tysięcy osób i dotknęła głównie osadników wojskowych, średnich i niższych urzędników państwowych, służbę leśną i pracowników kolei. Wywożono bez wyjątku całe rodziny.  Miejscem zesłania były północne obwody Rosji europejskiej, Komi ASRR, Jakucka ASRR, Baszkirska ASRR, Kraj Krasnojarski i Ałtajski. Akcja deportacyjna została przeprowadzona w niezwykle brutalny i wręcz nieludzki sposób. Dla wielu z wysiedlanych, szczególnie malutkich dzieci i starców, równała się z wyrokiem śmierci. Obchody 80. rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Sybir odbyły się w całym kraju.

Także w Dębnie, 10 lutego Zarząd Koła Związku Sybiraków zorganizował uroczystości, które rozpoczęto mszą święta w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków, odprawioną w kościele p.w. św. Antoniego. Koncelebrowali ją ks. dziekan Henryk Łącki i ks. Ryszard Serba. Na zakończenie mszy św. dzieci z Przedszkola nr 2 wystąpiły z programem nawiązującym do odzyskania przez Polskę niepodległości, za co zebrały należyte gratulacje i gromkie brawa.

Dalsza część uroczystości miała miejsce przy Pomniku Sybiraka na cmentarzu komunalnym. Słowo do zgromadzonych wygłosił burmistrz Grzegorz Kulbicki. Następnie wspólnie z ks. Ryszardem Skibą modlili się za zesłańców, którym nie było dane powrócić do ojczyzny oraz za żyjących Sybiraków, którzy nie pozwalają nam zapomnieć o  tragicznych wojennych losach naszych rodaków. Wiązanki kwiatów i zapalone znicze pod pomnikiem złożyły delegacje: władz samorządowych, Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Przedszkola nr 2, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć, Związku „Strzelec”, Prawa i Sprawiedliwości, Dębnowskiej Rady Seniorów i Zespołu Placówek Oświatowych z Barnówka.

Wspólny poczęstunek w salce parafialnej, będący okazją do serdecznych rozmów i wspomnień zakończył rocznicowe obchody.

Zarząd Koła Związku Sybiraków składa serdeczne podziękowania na ręce burmistrza Grzegorza Kulbickiego, ks. proboszcza Roberta Szumowskiego i Doroty Ulicz, dyrektor Przedszkola nr 2. Wyraża też wdzięczność za pamięć wszystkim pozostałym uczestnikom rocznicowych obchodów.