Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowej „MIESZKO” w Mieszkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:

Przedmiot przetargu:

  1. a) Docieplenie ścian budynku mieszkalnego Warszawska 8-14,
  2. b) Docieplenie ścian budynku mieszkalnego Warszawska 16-20,

 

Przetarg odbędzie się dnia 03.06.2020 godz. 1800 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej LW MIESZKO w Mieszkowicach przy ul. Jana Pawła II 20a

Oferty na w/w roboty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „MIESZKO” w Mieszkowicach ul. Jana Pawła II 20a, 74-505 Mieszkowice do godz. 1300 dnia 28.05.2020r.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 4 145 176 lub 798 205 094

Szczegółowe warunki przetargu można otrzymać w biurze Spółdzielni od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 13.00 

 

Zarząd zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.