Zdarza się historia dwojga ludzi, artystów, o których opowieść rozwija się dla świata powoli, m.in. na fotografiach. Interesująca ze względu na nieżyjącego od 2018 roku Edwarda Dwurnika i jego nieodstępującą fotografkę Joannę Mieszko. Tym bardziej interesująca, że dotyka pewnej prawdy o ich wzajemnej relacji, pełnej życia, pasji, twórczej i przemieniającej wszystko energii, czułej opieki w ciężkiej chorobie i niebywałego szczęścia. Wystawa będzie dostępna w Książnicy Pomorskiej od 6 września do 15 października. Serdeczne gratulacje dla Joanny za tak niebanalną historię ukazaną przy pomocy aparatu fotograficznego.