W  dniu 19 lipca 2019 roku w Barlinku odbyły się uroczystości otwarcia I etapu budowy „Obejścia  miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej 151”

Oficjalnie otwarto 2,28 km odcinek drogi biegnącej po byłej linii kolejowej.

 W ten sposób poprawiono układ komunikacyjny miasta i odciążono istniejące ulice. W projektowaniu jest II etap tej inwestycji, który przewiduje połączenie nowej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 151 oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą 31 Stycznia.

Podczas uroczystości otwarcia obejścia miasta Barlinek powiat reprezentował Starosta Myśliborski  Andrzej Potyra.