W poniedziałek 27 czerwca 2022 r. o godz.10.30 odbędzie się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego posterunku Policji w Trzcińsko -Zdroju , którego siedziba została zlokalizowana przy ul. Ceglanej 1A przy sklepie Dino. Po uroczystości będzie okazja zobaczyć jak nowoczesny Posterunek wygląda w środku. Również w poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Moryniu przy ulicy Dworcowej 6 B. Po uroczystości otwarcia będzie możliwość zwiedzenia nowo powstałego obiektu. Jednokondygnacyjny budynek o powierzchni 152,5 m2 powstawał około roku. Budowa została dofinansowana ze środków Budżetu Państwa – „Programu Modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w kwocie 2 275 398 zł. Gmina Moryń na realizację tego przedsięwzięcia przekazała nieodpłatnie działkę budowlaną. W najgorszym stanie technicznym w powiecie gryfińskim pozostaje budynek posterunku Policji w Mieszkowicach. Wypada mieć nadzieję, że tam również zostanie zrealizowana inwestycja Policji we współpracy z samorządem w celu standaryzacji siedzib posterunków na miarę XXI wieku.