W środę 23. listopada w miejscowości Warszyn w ciągu drogi powiatowej Przelewice - granica powiatu otwarty został nowo wybudowany most na rzece Płonia. Konieczność rozbiórki dotychczas istniejącego mostu wynikała z jego złego stanu technicznego - wyłączony był jeden pas ruchu oraz ograniczona była nośność mostu do 10 ton. Brak realizacji tej inwestycji doprowadziłby do całkowitego zamknięcia mostu, a tym samym ograniczony zostałby dojazd do miejscowości Warszyn ze strony Powiatu Pyrzyckiego.

Inwestorem budowy nowego mostu jest Powiat Pyrzycki, przy wsparciu sąsiednich samorządów: Powiatu Stargardzkiego oraz Gminy Dolice. Współfinansowanie inwestycji było na poziomie: 50 % Powiat Pyrzycki i po 25 % wkładu własnego Powiat Stargardzki i Gmina Dolice. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 839 187,41 zł. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 416 767,00 zł.

Przebudowa mostu objęła: rozbiórkę istniejącego mostu, wykonanie prac w zakresie projektowanego obiektu: wykonanie dodatkowego palowania, wykonanie elementów żelbetowych, montaż konstrukcji stalowej, wykonanie zasypki inżynierskiej, wykonanie poboczy i ułożenie nawierzchni na jezdni, wbicie ścianek szczelnych, umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym, montaż barier ochronnych, montaż znaków drogowych, montaż repera wysokościowego, roboty drogowe, przywrócenie docelowej organizacji ruchu i uporządkowanie terenu budowy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe ARBET Sp. z o.o. ze Stargardu.

Otwarcia mostu dokonali: Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień, Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki, Wicestarosta Pyrzycki Bartłomiej Królikowski, Członek Zarządu powiatu Pyrzyckiego Miłosz Łuszczyk oraz Arkadiusz Żygadło – ARBET SP. z o.o.

Inwestycja jest dobrym przykładem, jak ważne przedsięwzięcia mogą zostać zrealizowane przy wspólnym działaniu. Pomimo, że most znajduje się w ciągu drogi powiatowej powiatu pyrzyckiego, to w wyniku rozmów zostali pozyskani do zadania włodarze sąsiedniej gminy i powiatu. Można mieć nadzieję, że kolejne zadania zostaną równie sprawnie zrealizowane.