W poniedziałek, 4 listopada br. o godz. 10:00 w Barlinku odbyło się uroczyste otwarcie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

W oficjalnym otwarciu udział wzięli Starosta Myśliborski Andrzej Potyra, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, członkowie Zarządu Powiatu Myśliborskiego oraz radni Rady Miejskiej w Barlinku.

Filia Wydziału Komunikacji mieści się na II piętrze budynku Przychodni przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku i jest czynna codziennie od godz. 7:00 do 15:00. Wyjątkiem jest czwartek, gdzie interesanci będą przyjmowani do godz. 11:00. Będzie tu można załatwić sprawy związane z rejestracją i ewidencją pojazdów, zgłoszeniem zbycia pojazdów, wyrejestrowaniem pojazdów, czasowym wycofaniem z ruchu oraz inne wynikające z przepisów ustawy o ruchu drogowym.

Sprawy dotyczące ustawy o kierujących pojazdami ograniczać się będą do przyjmowania wniosków na wymianę prawa jazdy oraz wniosków o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) i odbiór tych dokumentów.