Zarząd Osiedla Mieszkowice ogłasza IX edycję konkursu w kategorii na najładniej oświetloną posesję i balkon  podczas Świąt Bożego  Narodzenia  2016 r. i Nowego Roku 2017.
 
Cel Konkursu:
Zasadniczym celem konkursu jest uczynienie Osiedla Mieszkowice okolicą zadbaną i aktywną. Konkurs powinien w znacznym stopniu przyczynić się do rozwijania inicjatyw poprawiających stan estetyczny miejsca zamieszkania. Dążenie do podniesienia poziomu estetyki posesji i balkonów poprzez wyzwolenie u  mieszkańców Osiedla Mieszkowice potrzeby dbania o czystość i piękno swojego otoczenia, które jest miejscem przebywania i odpoczynku.

Organizacja konkursu:
Konkurs organizowany jest w kategorii: na najładniej oświetloną posesję i balkon  podczas Świąt Bożego  Narodzenia  2016 r. i Nowego Roku 2017.

Uczestniczy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele i użytkownicy posesji, zagród z terenu Osiedla Mieszkowice oraz balkonów.
2. Członkowie Zarządu Osiedla Mieszkowice lub mieszkańcy Osiedla Mieszkowice mogą zgłaszać kandydatury do konkursu.
3. Zainteresowani wzięciem udziału w IX edycji konkursu proszeni są o zgłaszanie kandydatów w terminie do dnia  30.12.2016 r. 
4. W konkursie biorą  udział  balkony i posesje zgłoszone i nie zgłoszone do konkursu. 
5. Zgłoszenia powinny zawierać  imię i nazwisko oraz adres właściciela posesji i balkonu. Mogą one być składane pisemnie na adres  Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F.Chopina 1, 74-505 Mieszkowice lub telefonicznie 91 4666 901, oraz osobiście w referacie d.s. Obsługi Organów Gminy, pokój nr 18.   

Kryteria oceny:
Kryteria oceny: punktacja w skali od 0-6 pkt.

Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody oraz jedna za najładniejszy balkon.

Komisja Konkursowa:
Stanisława Michalska  
Kazimiera Karczewska
Małgorzata Drozdowicz
Ewa Borkowska
Jerzy Szymański
Anna Srokowska
Ryszard Niedźwiecki

Ocena biorących udział w konkursie: 
W dniu  07.01.2017 roku Komisja dokona przeglądu i oceny  posesji i balkonów zgłoszonych do konkurs,  jak również pozostałych  nie zgłoszonych,  a zasługujących na przyznanie nagrody.

Zainteresowanych konkursem prosimy o oświetlenie balkonów i posesji w dniu 7 stycznia 2017 roku o godz. 16.00-18.00 w celu dokonania oceny przez komisję konkursową.

Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach w  miesiącu styczniu 2017  r.

Promocja wyników konkursu:  
Wyniki konkursu będą popularyzowane w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach w Biuletynie Informacji Publicznej.