Informuję, że nie brałem i nie zamierzam brać udziału w rozmowach z prywatną spółką w sprawie przejęcia Szpitala w Dębnie. Zarząd Powiatu prowadzi takie rozmowy na co nie ma zgody mojej, ale przede wszystkim Pracowników Szpitala i Mieszkańców naszej gminy.

Obecna sytuacja Szpitala jest bliska pozytywnego rozwiązania przy wzajemnym współudziale powiatu i gminy bez konieczności sprzedaży udziałów prywatnej firmie. W czwartek, 2 maja, na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników podpisaliśmy z panem Starostą akt notarialny, który powoduje, że na dniach do Szpitala trafi 1 mln złotych. Dodatkowo chcę poinformować, że po interwencjach zwiększony został przez NFZ ryczałt dla naszego szpitala o prawie 0,5 mln zł. Szpital otrzymał też świadczenia pozaryczałtowe za tzw. nadwykonania za pierwszy kwartał obecnego roku w kwocie ponad 200 tys. zł. Dodatkowo złożyłem panu Staroście bardzo konkretną propozycję jednorazowego, całkowitego oddłużenia Szpitala jeszcze w tym roku i definitywne ustabilizowanie jego sytuacji finansowej. Sytuacja zmierza w dobrym kierunku. To, czego Szpital teraz potrzebuje to zastosowania naczelnej zasady lekarskiej: „primum non nocere” – „po pierwsze - nie szkodzić”. Każde zaś negatywne komentarze i polityczne zagrywki Szpitalowi w żaden sposób nie służą. Dlatego też dziękuję bardzo tym, którzy sumiennie, rzetelnie i w ciszy pracują, aby pomóc w ustabilizowaniu sytuacji Szpitala.