3 września 2019 roku odszedł od nas Dariusz Rudkiewicz 
najukochańszy syn, brat, szwagier, wujek i wnuk.
Msza żałobna odbędzie się w piątek 6 września 2019 roku o godzinie 12:00
w Kościele Parafialnym w Mieszkowicach, urna zostanie wystawiona od godziny 11:00.
Pogrążona w żalu Rodzina i Przyjaciele