Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że do końca listopada rodzice, opiekuni prawni lub opiekuni faktyczni dziecka uczącego się mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start.
Wsparcie finansowe przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24. roku życia.
więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start