Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie istnieje od 1958 r. To placówka dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Obecnie w Ośrodku istnieją:
• SZKOŁA PODSTAWOWA,
• GIMNAZJUM,
• SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (3-letnia),
• ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia).

Od nowego roku szkolnego (2017/2018) w Ośrodku będą funkcjonowały:
• 8-letnia SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI,
• 3-letnia SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY,
• 3-letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Z KLASAMI SZKOŁY ZAWODOWEJ (kształcąca w zawodach: kucharz, ogrodnik).

Zapewniamy:
• doświadczoną kadrę pedagogiczną, która specjalizuje się w nowatorskich metodach nauczania przy użyciu nowoczesnych środków dydaktycznych,
• naukę w małych grupach dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczniów,
• zindywidualizowane podejście do każdego ucznia,
• terapię logopedyczną, adio-psycho-lingwistyczną (prowadzoną metodą Tomatisa), terapię prowadzoną metodą M. Montessori, stymulację polisensoryczną,
• wsparcie pedagoga i psychologa,
• wszechstronny rozwój uzdolnień wychowanków poprzez uczestnictwo w wybranych kołach zainteresowań,
• pomoc pracownika medycyny szkolnej oraz lekarzy specjalistów,
• zróżnicowane zajęcia sportowe,
• życzliwą, przyjazną atmosferą,
• całodobową opiekę i bezpieczeństwo.

Dysponujemy:
• bogato wyposażonymi klasopracowniami przedmiotowymi oraz gabinetami terapeutycznymi (logopedycznym, stymulacji polisensorycznej, do pracy metodą Tomatisa, do pracy metodą M. Montessori),
• wielostanowiskową pracownią komputerową,
• biblioteką z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
• nowoczesnym sprzętem multimedialnym ,
• nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wspierającymi rozwój uczniów,
• internatem z komfortowymi dwupoziomowymi segmentami mieszkalnymi (każda grupa wychowawcza ma do swojej dyspozycji oddzielny aneks kuchenny i węzeł sanitarny),
• nowoczesną stołówką i kuchnią,
• salą gimnastyczną z bogato wyposażonym zapleczem,
• boiskami sportowymi (asfaltowym i trawiastym),
• samochodem do bezpłatnego przewozu uczniów.

Już dzisiaj czekamy na wszystkich chętnych, którzy w nowym roku szkolnym (2017/2018) chcieliby skorzystać z oferty edukacyjnej naszego Ośrodka. Naprawdę warto!

Dodatkowe szczegółowe informacje na nasz temat (na przykład dotyczące struktury kształcenia, zasad naboru, bazy lokalowej, sukcesów naszych wychowanków) znajdziesz na stronie internetowej soswchojna.edupage.org lub pod numerem telefonu 91 414-16-91.