Są przyszłością działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. To oni wkrótce będą ratować życie czy chronić mienie. Mowa tu o Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działających przy OSP województwa zachodniopomorskiego, których działalność wesprą marszałkowskie środki. Wsparcie z budżetu województwa, jakie trafi do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej to 300 tys. zł. Umowę podpiszą 30 maja br. marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego. 


Konkursowe środki w wysokości 300 tys. zł zostaną przeznaczone na konferencje, szkolenia, zakup sprzętu i umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z województwa zachodniopomorskiego. Opiekunowie MDP, reprezentujący poszczególne oddziały powiatowe, wezmą udział w konferencji szkoleniowej prezentującej, m.in. strategie rozwoju OSP, organizacje i funkcjonowanie MDP czy też wolontariat jako podstawową formę działalności tych drużyn. Niemal we wszystkich powiatach województwa zostaną również przeprowadzone szkolenia dla członków MDP z zakresu udzielania pomocy medycznej  oraz przygotowania ich do funkcjonowania jako wolontariusz-ratownik w społecznościach lokalnych. Dotacja umożliwi również zakup umundurowania i wyposażenia dla minimum 180 ratowników-wolontariuszy, członków MDP oraz torów przeszkód na potrzeby zawodów Ochotniczych Straży Pożarniczych.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego działają 244 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które zrzeszają 3100 członków.