16 października 2018 r. o godzinie 15.00 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej Wójt Gminy Widuchowa  Anna Kusy-Kłos (jednocześnie Prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Widuchowej) w asyście Komendanta Gminnego dh Mariusza Gralaka  przekazała oficjalne przedstawicielom jednostek OSP Krzywin i OSP Widuchowa zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy sprzęt ratownictwa technicznego.

Przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego jest finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się złożeniem wniosku w ramach XI naboru wniosków ogłoszonego dla województwa zachodniopomorskiego na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.
Po weryfikacji planowanych zakupów przez Komendę Powiatową zamówiono i zakupiono następujący sprzęt:
1. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych LUKAS P 630 SG
2. Zestaw węży hydraulicznych - 5 m
3. Hydrauliczne nożyce do cięcia LUKAS S312
4. Rozpieracz kolumnowy LUKAS R 412 z zestawem końcówek w walizce
5. Dwa reflektory ładowalna FIRE VULCAN LED Ex- ATEX 44751
6. Piłę ręczną do cięcia szyb SawCut z wybijakiem.

Łączna wartość zakupionych urządzeń to 42 987,00 zł.
Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości  99% - 42 557,13 zł
Wkład własny  1% - 429,87 zł