Współpraca partnerska między druhami z Woldegk, a jednostką OSP Przelewice trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Dzięki tej współpracy strażacy mogą obserwować i poznawać rozwój oraz postęp techniki pożarniczej w obu państwach. Druhowie obu jednostek spotkali się w Woldegk, by znowu razem szkolić swoje umiejętności i wymieniać się doświadczeniami. Najważniejszą rzeczą w pożarnictwie to działanie w drużynie, co było widać podczas polsko-niemieckich ćwiczeń.

Ćwiczenia, które odbyły się w dniach 7-8 kwietnia, rozpoczęły się od symulacji gaszenia budynku pięciopiętrowego oraz piwnic w budynku wielorodzinnym, wchodzenia odpowiednią techniką po drabinie na drugie piętro w budynku wielorodzinnym, uwalniania poszkodowanego robotnika spod płyty żelbetonowej na budowie i udzielania mu pomocy.

Strażakami po stronie niemieckiej dowodził komendant miasta Woldegk Frank Thude, naszą drużyną dowodził naczelnik JOT druh Mateusz Woźniak. Ćwiczenia trwały dwa dni. Druga część ćwiczeń odbędzie się na terenie gminy Przelewice we wrześniu. W ćwiczeniach udział wzięły dwie drużyny: KDP Przelewice w składzie: druhny Anna Duk, Malwina Szagańska, Patrycja Stankiewicz, Natalia Walczak, Nikola Pytel, Dominika Grygorcewicz, Wiktoria Pierścińska, JOT druh Mateusz Woźniak, Marcin Woźniak, Dawid Jarząb, Tomasz Ziarkowski, Mateusz Oszczygieł, Bogdan Pokorski i Mariusz Skrobisz.

Na zakończenie ćwiczeń wizytowaliśmy siedzibę organizacji Johanniter Bertreuunjsżuj odpowiedzialnej za zabezpieczenie ludności podczas katastrof (np. powodzi), którą dowodzi Frank Israel.

Organizatorem ćwiczeń polsko-niemieckich był prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój z tłumaczem Przemysławem Mrowińskim.