Zimorodki z Drawieńskiego Parku Narodowego to wspaniali podróżnicy. Ptak, który jako pisklę był oznakowany nad Drawą, k. Drawna w Zachodniopomorskiem, po ponad 2 miesiącach został „przywitany” w ...Szwecji!

Dzięki obrączkowaniu zimorodków w Drawieńskim Parku Narodowym uzyskano szereg cennych wiadomości o migrujących ptakach. Warto tu wspomnieć o największym, jak dotychczas, długodystansowcu, który nad Drawę zawitał aż z południowej Hiszpanii. Tym razem zimorodek, który jako pisklę był oznakowany nad Drawą, k. Drawna w Zachodniopomorskiem, po ponad 2 miesiącach zawitał do Szwecji.

W tym przypadku nie chodzi bynajmniej o odległość przelotu (320km) ale przede wszystkim o kierunek podróży – zupełnie nie odpowiadający dotychczasowym upodobaniom zimorodka na czas chłodów. Już kiedyś stało się podobnie, a było to w 1992 r. Wtedy polski zimorodek z okolic Elbląga także wybrał Szwecję jako mocno niestandardowy kierunek swojej podróży.

Zimorodek jest w Szwecji gatunkiem bardzo nielicznym. Tamtejsza populacja, to zaledwie ok. 200 par.
Odnotowanie obecności polskiego zimorodka w Szwecji jest kolejną, bardzo cenną informacją, która znacznie poszerza wiedzę o zachowaniach migracyjnych i życiu tego gatunku. Zagęszczenia populacji lęgowej zimorodków nad Drawą należą do najwyższych w Polsce, a corocznie obrączkuje się tu ok. 100-150 osobników.

Zimorodek (Alcedo atthis) to jeden z najbarwniejszych krajowych ptaków podlega ochronie gatunkowej. Jest gatunkiem chronionym w ramach Dyrektywy Ptasiej we Wspólnocie Europejskiej. Populacja europejska ma trend spadkowy. Zimorodek należy do gatunków nielicznych, a tylko miejscami - średnio licznych w Polsce.