Informujemy, iż od dnia 18 maja 2020 r. w godz. 12.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku istnieje możliwość korzystania z boiska sportowego „Orlik” przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsku-Zdroju.
W okresie występowania epidemii spowodowanej koronowirusem w trosce o zdrowie ćwiczących, zajęcia sportowe będą odbywać się według następujących zasad określonych przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz wytyczne Ministerstwa Sportu:

- obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
- ograniczenie liczby osób przebywających na boisku, - na jednym boisku (Orlik) może przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów, 
- na otwartych kortach tenisowych przy boisku Orlik na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener.
 - tylko zdrowe osoby mogą uczestniczyć w zajęciach, wobec tego przed wejściem na boisko Orlik, będzie mierzona temperatura, dane osób korzystających z boiska będą zapisywane, rejestrowane przez animatora sportu. ( w celu ewentualnej weryfikacji kontaktów w przypadku wystąpienia COVID-19).
- dzieci niebędące jeszcze w wieku szkolnym przychodzą z pełnoletnim opiekunem, opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, nie wchodzą na teren obiektu, zalecane jest pozostanie, np. przy lub w samochodzie,
- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza wyznaczonym WC),
- zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego, 
- sprzęt sportowy udostępniony przez animatora, tj. piłki i pozostały sprzęt sportowy zostaną zdezynfekowane po każdorazowych zajęciach,
- obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

Ustalono także dodatkowe zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych na terenie boiska: 
- zajęcia na boisku Orlik będą prowadzone w oparciu o harmonogram zajęć stałych przeprowadzonych przez trenerów, które będą realizowane w systemie 45 minut z 15 minutowymi przerwami, w celu przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń oraz bezpiecznej wymiany osób korzystających z obiektów,
- stała grupa treningowa bez rotacji lub z rotacją zawodników z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, 
- zawodnik zgłasza się przygotowany do zajęć (odpowiednio ubrany),
- zachowanie zasad higieny zgodnie z GIS, w tym dezynfekcja dłoni przed i po treningu, 
Rejestr wejść prowadzi animator sportu, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, porządek i właściwe korzystanie z boiska. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.