Zakończyła się modernizacja kompleksu boisk Orlik 2012 w miejscowości Stare Czarnowo. Pracę zostały przeprowadzone w ramach dotacji otrzymanej ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach otrzymanej dotacji wykonana została konserwacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, obejmująca w szczególności: oczyszczenie mechaniczne nawierzchni poliuretanowej z zanieczyszczeń stałych oraz szczotkowanie płyty boiska.

Z kolei płyta boiska ze sztuczną nawierzchnią poddana została renowacji obejmującej w szczególności: usunięcie luźnych zanieczyszczeń z powierzchni, oczyszczenie murawy z zanieczyszczeń takich jak szkło, kamyczki, liście i chwasty. Niezbędnym zabiegiem było podklejenie sztucznej nawierzchni, która w wielu miejscach odrywała się od podłoża stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia graczy. Ważnym punktem inwestycji było równomierne uzupełnienie granulatu (około 3 tony). Dzięki zabiegom płyta boiska stała się w pełni bezpiecznym i profesjonalnym miejscem do trenowania piłki nożnej. Ponadto naprawione zostały tzw. „piłkochwyty” i zakupione zostały do nich siatki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników kompleksu boisk Orlik 2012, zamontowano w obecnym ogrodzeniu furtkę, które posłuży za wyjście ewakuacyjne. Dodatkowo wymieniono mocno wyeksploatowane siatki w bramkach.
Uzupełnione zostało także halogenowe oświetlenie oraz ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców gminy bardzo aktywnie uczestniczących w różnych rozgrywkach wieczorową porą, zainstalowano 6 kamer na obiekcie. W przypadku aktu wandalizmu, przemocy lub kradzieży, przyczyni się do zidentyfikowania sprawców i zabezpieczenia w ten sposób publicznego mienia.

Trzecim etapem wydatkowania środków była poprawa towarzyszącej infrastruktury sanitarno-socjalnej. W pierwszej kolejności naprawiono i uszczelniono dach, który przeciekał i zalewał pomieszczenia, przez co z szatni nie można korzystać w okresie jesienno-zimowym. Kolejnym zadaniem była wymiana przeciekających i niekompletnych rynien odprowadzających wodę powstałą w wyniku opadów atmosferycznych. Wymieniono także całą instalację hydrauliczną, tj. rury z ciepłą i zimną wodą, które posiadały liczne pęknięcia oraz bojlery służące do podgrzewania wody, które uległy awarii.

Inwestycja w kwocie 18 300 zł realizowana była w ramach otrzymanej dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie zlecone i dofinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość całkowita inwestycji wyniosła ponad 35 000