Dziękujemy serdecznie za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Festynu Sportowo-Rekreacyjnego w Starym Objezierzu, XVII Biegu Integracyjnego o Puchar Rady Sołeckiej Starego Objezierza oraz Akcji Charytatywnej pt. „Pomóżmy Mai Widzińskiej” pod patronatem Ewy Dudar Radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Marka Grynkiewicza właściciela firmy POL-MARK i restauracji Victoria na plaży w Moryniu - 9 lipca 2016 roku.Państwa pomoc jest dla nas – organizatorów nie oceniona i daje nam zawsze wiele radości i satysfakcji z pracy społecznej dla naszego regionu. Osoby, firmy i instytucje, bez których nie mogłaby się odbyć tak udana impreza. Podziękowani dla: Pani Ewy Dudar i Pana Marka Grynkiewicza za przyjęcie patronatu nad akcją charytatywną i ofiarowaną pomoc dla Mai, Burmistrza Gminy Moryń Pana Józefa Piątka, Członka Zarządu Powiatu Gryfińskiego Pana Henryka Kaczmara oraz Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pana Roberta Grzywacza za objęcie patronatem honorowym naszego wydarzenia. 
Partnerów: Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryni, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Objezierzu, Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju w Gryfinie, Sołectwa Gądno. Sponsorów i fundatorów nagród: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrza Gminy Moryń, firmy POL-MARK z siedzibą w Osinowie Dolnym, Restauracji Victoria na plaży w Moryniu, Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie – Pana Krzysztofa Ziętka, Panów Radnych Powiatu Gryfińskiego - Henryka Kaczmara i Tadeusza Ruchniaka, Pana Jerzego Kołaczyka, Państwa Małgorzaty i Tomasza Siergiej z Żelichowa, firmy OKMA ze Starego Objezierza - Państwa Marioli i Edmunda Hrynkiewiczów, firmy SEDPOL z Morynia – Pana Sławomira Domaradzkiego, Zakładu Rolnego MORYŃ – Pana Zbigniewa Tybulczyka, firmy DOM z Morynia – Państwa Piotra i Patrycji Ratańczuk, Komendanta Gminnego OSP w Moryniu - Pana Roberta Dziedzica, Pana Krzysztofa Plinty, firmy JSG FACH ze Szczecina – Pani Grażyny Starościńskiej, firmy AGENCJA REKLAMY z Morynia – Pani Agnieszki Ostrowskiej, firmy ANTYKI z Morynia - Państwa Marty i Marka Susickich, APTEKI LAWENDA w Moryniu – Pani Beaty Batalińskiej, NADLEŚNICTWA MIESZKOWICE, BANKU SGB z Chojny, firmy GOLDEN GROT z Klępicza – Pana Mariusza Malinowskiego, OŚRODKA SZAFIR w Moryniu – Pana Tomasza Zalewskiego, Zakładu Kamieniarsko-Betoniarskiego w Moryniu – Pana Wiesława Hrynkiewicza, Sołtys SOŁECTWA GĄDNO – Pani Katarzyny Kupczyk, firmy BWT z Mieszkowic – Pana Bartłomieja Mroza, Państwa Gabrieli i Włodka z Chicago, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego – Pana Mariusza Sikory.
Mediów regionalnych: GAZETY CHOJEŃSKIEJ, CHOJNA24.PL, IGRYFINO.PL, OBSERWATORA NADODRZAŃSKIEGO – ONO24.INFO, LUBUSKIEGO PORTALU BIEGOWEGO.

Dziękujemy również: Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Objezierzu i Paniom Teresie Kuzior i Zofii Grzybowskiej za przygotowanie posiłków dla uczestnik biegu, młodzieży i mieszkańcom Starego Objezierza, Panu Krzysztofowi Woźniakowi, Panu Romanowi Ogonowskiemu, Panu Januszowi Rudykowi, Pani Sylwii Gumulak, policjantom z Komendy Policji w Chojnie i posterunku w Mieszkowicach, OSP w Starym Objezierzu, konferansjerowi Panu Adamowi Nowińskiemu, Panu Zbigniewowi Kozakiewiczowi sędziemu głównemu biegu i sędziom pomocniczym, pilotowi biegu - Panu Pawłowi Garusowi, Paniom i Panu z Biura Biegu, Restauracji Victoria za doskonałą obsługę cateringową, Panu Mariuszowi Kupczykowi z poprowadzenie zabawy tanecznej, Mai Ostrowskiej za przygotowanie wystawy własnych prac plastycznych, Pani Ewy Kwiecień za przygotowanie występów najmłodszych artystów i prowadzenie konkursów dla najmłodszych oraz Panu Damianowi Rumbuciowi za obsługę i nagłośnienie.

Szczególne podziękowania kierujemy także do wszystkich przybyłych sportowców, kibiców i gości naszej cyklicznej imprezy oraz Maciejowi Ostrowskiemu za pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych i wsparcie merytoryczne.

Burmistrz Gminy Moryń Józef Piątek oraz Komitet „Pomóżmy Mai z Klępicza” składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie Akcji Charytatywnej na rzecz Mai Widzińskiej. Szczególne podziękowania za patronat honorowy: Ewie Dudar i Markowi Grynkiewiczowi.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy czynnie przyczynili się do wielkiego sukcesu zbiórki na rzecz Mai - przekazując torty i rzeczy do licytacji, przygotowując pierogi i smaczne wypieki oraz fanty na loterię: Kół Gospodyń Wiejskich w: Bielinie, Przyjezierzu i Witnicy, Sołectwa Gądno, Mai Ostrowskiej, Pań ze Starego Objezierza za zorganizowanie i prowadzenie loterii fantowej.
Gorące podziękowania dla wszystkich występujących charytatywnie na rzecz Mai: Julitki Mielcarek, Martyny Bartosewicz, solistom z MOK w Moryniu, zespołowi NASTROJE, zespołowi GARAŻ z Przyjezierza, Julianowi Dumiczowi, Panu Krzysztofowi Koneckiemu, zespołowi PRZEMAS BAND, Panu Piotrkowi Suchomskiemu z zespołem.

Podziękowania dla Pana Adama Nowińskiego oraz Krzysztofa Koneckiego za przeprowadzenie licytacji.

Dziękujemy rodzicom Piotrusia Wróbla za wsparcie duchowe akcji charytatywnej.

Dzięki ofiarności uczestników imprezy oraz nieocenionej pracy wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie udało się nam zebrać kwotę 11.068, 78 zł NA LECZENIE I REHABILITACJĘ MAI WIDZIŃSKIEJ. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Dziękują:

Prezes OSP w Starym Objezierzu – Edmund Hrynkiewicz
Sołtys Sołecka w Starym Objezierzu – Teresa Kuzior
Radny Rady Miejskiej w Moryniu – Jerzy Domaradzki
Burmistrz Gminy Moryń – Józef Piątek
Komitet „Pomóżmy Mai” z Klępicza
Rodzice Mai Widzińskiej