Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Festynu Sportowo-Rekreacyjnego w Starym Objezierzu, podczas którego odbył się XIX Bieg Integracyjny o Puchar Rady Sołeckiej Starego Objezierza oraz Marsz Nordic Walking. Tegoroczna impreza była poświęcona pamięci - tragicznie zmarłego, powiatowego kapelana strażaków - proboszcza parafii pw. św. Stanisława BM w Klępiczu - księdza Leszka Lubinieckiego.


GOŚĆMI HONOROWYMI BYLI: SIOSTRA ZMARŁEGO KSIĘDZA ORAZ JEGO OJCIEC.

Organizatorzy dziękują za pomoc: zaprzyjaźnionym firmom, instytucjom, osobom prywatnym, samorządowcom i wolontariuszom, bez których nie było by tak udanej imprezy. Dzięki ich zaangażowaniu, nasza praca społeczna ma sens i daje nam wiele radości i satysfakcji z działań na rzecz promocji naszego regionu.

Podziękowania za patronat honorowy, kierujemy do:
Pana Olgierda Geblewicza - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Józefa Piątka - Burmistrza Gminy Moryń oraz Pana Marka Grynkiewicza - właściciela firmy „POL-MARK” z Osinowa Dolnego i Restauracji „VICTORIA” na plaży w Moryniu.

SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA.

Współorganizatorom imprezy:
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędowi Miejskiemu w Moryniu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Moryniu, Lidze Obrony Kraju w Gryfinie, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Gądno, Członkom Klubu Biegaczy „HERMES” Gryfino, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Starym Objezierzu oraz firmie „BOKOSPORT” z Kostrzyna.

Sponsorom i fundatorom nagród:
Panu Olgierdowi Geblewiczowi - Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, Panu Jozefowi Piątkowi - Burmistrzowi Gminy Moryń, Panu Markowi Grynkiewiczowi - firma „POL-MARK” i Restauracja „VICTORIA” na plaży w Moryniu, Siostrze Małgorzacie Kałdowskiej - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Nadleśnictwu Mieszkowice, Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie, Pani Dorocie Ziętek i Panu Krzysztofowi Ziętkowi -Kierownikowi Oddziału Dróg Wojewódzkich w Chojnie, Panu Robertowi Dziedzicowi, Panu Sławomirowi Domaradzkiemu - właścicielowi firmy „SEDPOL” z Morynia, Państwu -Patrycji i Piotrowi Ratańczukom - właścicielom firmy „DOM” z Morynia, Pani Agnieszce Ostrowskiej - właścicielce AGENCJI REKLAMY z Morynia, Pani Beacie Batalińskiej - „LAWENDA” ,Państwu - Marioli i Edmundowi Hrynkiewiczom - właścicielom firmy „OKMA” ze Starego Objezierza, Panu Zbigniewowi Tybulczykowi - ZAKŁAD ROLNY w Moryniu, Panu Wiesławowi Hrynkiewiczowi, Pani Katarzynie Kupczyk - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gądno, Panom: Mariuszowi Malinowskiemu i Marcinowi Kowalczykowi - właścicielom firmy „GOLDEN GROT” z Morynia, Panu Bartłomiejowi Mrozowi - właścicielowi firmy „BUDOWA WYSTAW TARGOWYCH” z Mieszkowic, Panu Michałowi Mrozowi - właścicielowi firmy „ADEK PPUH SKLEP MEBLOWY”, Panu Tomaszowi Zalewskiemu - Ośrodek „SZAFIR” w Moryniu, Panu Mariuszowi Sikorze - Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, Panom: Radosławowi i Przemysławowi Paszkom - właścicielom firmy „AUTO MASTER” w Moryniu oraz Panu Bogusławowi Kozłowi - właścicielowi firmy „BOKOSPORT”.

Mediom regionalnym za objęcie patronat nad imprezom:
Redaktorowi Naczelnemu - GAZETY CHOJEŃSKIEJ, Redaktorowi Naczelnemu - portalu IGRYFINO.PL, Redaktorowi Naczelnemu - portalu CHOJNA24.PL, Redaktorowi Naczelnemu portalu - ONO24.INFO / OBSERWATOR NADODRZAŃSKI oraz firmie SPORT-TIME.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc:
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Objezierzu: Zofii Grzybowskiej, Teresie Kuzior, Bożenie Gumulak, Jadwidze Borodo za wspaniałą obsługę gastronomiczną oraz Grażynie Matuszczyk i Krystynie Kubisiak; młodzieży i mieszkańcom Starego Objezierza, Panu Romanowi Ogonowskiemu, policjantom z Posterunków Policji w Chojnie i Mieszkowice-Moryń, Druhom OSP w Starym Objezierzu, Konferansjerowi - Panu Krzysztofowi Koneckiemu, Sędziemu Głównemu Biegu - Panu Zbigniewowi Kozakiewiczowi, Sędziom Pomocniczym Biegu - członkom Koła Ligi Obrony Kraju w Gryfinie i z Klubu Biegaczy „HERMES” w Gryfinie, Pilotowi Biegu - Maciejowi Ostrowskiemu, pracownikom Obsługi Biura Biegu, Panu Stanisławowi Świątkowi, Panu Mariuszowi Kupczykowi, Pani Barbarze Sobolewskiej, Panu Henrykowi Kaczmarowi - Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu oraz pracownikom ZGKiM oraz pracownikom Restauracji „VICTORIA” na plaży w Moryniu za obsługę gastronomiczną.

Dziękujemy za uczestnictwo i wsparcie:
Księdzu Andrzejowi Lemieszko - proboszczowi parafii Klępicz, Pani Ewie Dudar - Radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Panu Franciszkowi Bąkowi - Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego - LOK w Szczecinie, Panu Rafałowi Stańczukowi - Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, Panu Mariuszowi Sikorze - Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, Pani Marcie Cacek - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, Pani Aleksandrze Kwiecień - Mistrzyni Polski Juniorek w Trójskoku i jej trenerowi - Panu Jackowi Stefańskiemu oraz wszystkich przybyłym sportowcom, kibicom i gościom - naszej cyklicznej imprezy.

Dziękują:
Aleksandra Domaradzka - Dyrektor Biegu
Edmund Hrynkiewicz - Prezes OSP w Starym Objezierzu;
Teresa Kuzior - Sołtys Sołectwa w Starym Objezierzu;
Jerzy Domaradzki - Radny Rady Miejskiej w Moryniu;
Maciej Ostrowski - Radny Rady Miejskiej w Moryniu.