Podajemy rodzicom informacje dyrektorów dotyczącą opłat za żłobek i przedszkole w marcu i kwietniu.

Informuję, że przy naliczeniu opłaty za miesiąc kwiecień 2020 r., opłata pomniejszona zostanie odpowiednio o dzienną stawkę żywieniową (7,00 zł) za każdy dzień nieobecność dziecka w żłobku w miesiącu marcu 2020 r. Nadmieniam również, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie, odpłatność miesięczna za korzystanie ze żłobka w wysokości 350 zł jest opłatą stałą.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Dębnie


Dyrektor Przedszkola nr 1 i nr 2 w Dębnie informuje, że przy naliczeniu opłaty za miesiąc kwiecień 2020 r., opłata pomniejszona zostanie odpowiednio o dzienną stawkę żywieniową (6,50 zł) i opłatę dodatkową (1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu) za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu marcu 2020 r. - UCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.