Z radością informujemy, że na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanowiono pierwszego w naszym powiecie społecznego opiekuna zabytków. Do pełnienia tej funkcji starosta gryfiński powołał Krzysztofa Pezdę, który po przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie weryfikacji, udokumentował swoją działalność społeczną i popularyzatorską oraz wykazał się szeroką wiedzą w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. 26 stycznia 2021 r. starosta Wojciech Konarski oficjalnie wręczył panu Krzysztofowi akt nominacji oraz legitymację społecznego opiekuna zabytków.