Stop przemocy…” wykrzyczeli uczestnicy wczorajszego happeningu pn. One Billion Rising (Nazywam się Miliard).
Główną ideą międzynarodowego happeningu jest protest przeciwko przemocy wobec kobiet wyrażony tańcem. Organizatorem wydarzenia – nieodzownie od 5 lat – był Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie pod przewodnictwem Edyty Tyburczy-Kujawy. Ambasadorem, a zarazem patronem akcji była Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, a patronat nad wydarzeniem objął również Burmistrz Choszczna Robert Adamczyk.