Oliwia Kurnik, Jakub Artyszuk i Mateusz Rozmiarek to tegoroczni stypendyści, którzy zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi przez burmistrz Gabrielę Kotowicz oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztofa Nowaka w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.


28 lutego podczas obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Cedyni miało miejsce wydarzenie związane z wręczeniem listów gratulacyjnych z tytułu uzyskania stypendiów przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. 

Nagrody uzdolnionym uczniom ręczyli burmistrz Cedynia Gabriela Kotowicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztof Nowak. Urzędnicy życzyli stypendystom aby wytrwała praca i chęć zdobywania wiedzy nigdy ich nie opuszczała i była źródłem nieustannych sukcesów.

Wśród wyróżnionych stypendystów znaleźli się: Oliwia Kurnik - uczestniczka i laureatka olimpiad z języka niemieckiego i fizyki, Jakub Artyszuk - uczestnik i laureat olimpiad z języka niemieckiego i matematyki oraz Mateusz Rozmiarek - uzdolniony pływak, zdobywca m. in. I miejsca w zawodach pływackich na dystansie 50 m stylem dowolnym.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pełni funkcję motywacyjną dla uczniów szkół gminy Cedynia do osiągania jak najwyższych wyników w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.