Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie prowadzi postępowanie w sprawie dokonanego w dniu 5 lipca 2018 roku, na terenie miasta Gryfina zaboru, w celu przywłaszczenia pieniędzy przez mężczyznę przedstawiającego się za pracownika OPS działającego na szkodę mieszkańca powiatu gryfińskiego.


Rysopis sprawcy: wzrost ok. 185-190 cm, mężczyzna krępej budowy ciała, w wieku ok. 35-40 lat.


Wszelkie informacje dotyczące w/w zdarzenia gryfińska policja prosi kierować bezpośrednio do osoby prowadzącej czynności pod nr tel. 914326832 lub dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie pod nr tel. 914326811 oraz pod nr alarmowy najbliższej jednostki Policji tj. 997/112.