Przedstawiamy relację na żywo z Posiedzenia Komisji Budżetowej w Cedyni. Tematem posiedzenia jest rozpatrzenie projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Cedynia na rok 2017 i wydania na piśmie opinii o projekcie budżetu.

Radni będą omawiać uchwały, które zostaną poddane pod głosowanie na XXI Sesji Rady Miejskiej w Cedyni.