Między innymi brak opadów atmosferycznym jest przyczyną zarządzenia, które wydane zostało przez burmistrza gminy Drawno, w związku z ograniczeniami poboru wody z gminnej sieci wodociągowej. 


Z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Drawno, związany z brakiem opadów atmosferycznych oraz mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do odbiorców i utrzymania ciśnienia w sieci, burmistrz Andrzej Chmielewski wydał zarządzenie.

Zgodnie z jego treścią mieszkańców gminy Drawno obowiązuje od godz. 15:00 do godz. 22:00 zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:

- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
- podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
- podlewania upraw pod folią i w szklarniach ogrodowych,
- napełniania basenów przydomowych.

Zakaz obowiązuje do dnia 31 sierpnia br.