Czynnik etiologiczny Salmonelli stwierdzono u dwóch uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Uczniowie czują się dobrze, jednak na tą chwilę nieznane jest źródło zakażenia.


W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie u dwóch uczniów stwierdzono czynnik etiologiczny Salmonelli. We współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Gryfinie w toku jest postępowanie wyjaśniające pochodzenie źródła choroby.

Na chwilę obecną nieznane jest źródło pochodzenia choroby. Jak mówi dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie Wioletta Rożko, pierwsze działania już zostały podjęte.

- Wczoraj zostały przeprowadzone czynności kontrolne, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze żywienia  - wyjaśnia dyrektor sanepidu. - Pobrane zostały także próbki sanitarne, czyli wymazy z rąk personelu kuchennego, a dla osób z objawami Salmonelli, dla personelu kuchni oraz osób z otoczenia dzieci u których ten czynnik został rozpoznany zostały wydane skierowania na badanie w kierunku nosicielstwa Salmonelli - tłumaczy Wioletta Rożko.

Natychmiastowe działania podjęła także dyrektor chojeńskiej podstawówki, Edyta Kalarus.

- Podjęłam decyzję o dezynfekcji całej szkoły w dniach 29.09.2017 r. - popołudniu i 30.09.2017 r - informuje dyrektor.

W dniach 27.09.2017 r. do 03.10.2017 r. na terenie chojeńskiej placówki oświatowej, przez wychowawców klas przeprowadzone zostaną także działania profilaktyczne mające na celu przypomnienie dzieciom o zasadach higieny w przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym.

Z prośbą do rodziców zwraca się również sama dyrektor szkoły, aby przypominali dzieciom o higienie rąk, szczególnie podczas korzystania z toalety.