Wśród nauczycieli i pracowników oświaty uhonorowanych dziś (20 bm.) odznaczeniami państwowymi i resortowymi było siedem osób z gryfińskiego powiatu.

20 października w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się kolejna część uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której odznaczono i nagrodzono wyróżniających się nauczycieli oraz pracowników oświaty z dziesięciu powiatów naszego województwa.
Z gryfińskiego powiatu uhonorowano siedem osób. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aż pięć Złotych Medali za Długoletnią Służbę przyznano pracownikom Zespołu Szkół w Gryfinie – nauczycielkom: Lidii Kaźmierskiej i Marii Piznal oraz pracownikom administracji i obsługi: Bogusławie Karbowskiej, Joannie Kasperkiewicz i Henrykowi Myszce. Odznaczonych dekorował Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Alina Rewers, a Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Edyta Daszkiewicz; obie panie są nauczycielkami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Resortowe odznaczenia i nagrody wręczali: Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska–Kulesza i Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak.
Podczas uroczystej gali wystąpili uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie.

Maria Piznal