W najblizszym czasie rozpoczną się prace remontowe starej nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Włościańskiej w Dębnie. Mieszkańców czekają utrudnienia, dlatego w najbliższym czasie zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności. Koszt zadania wyniesie prawie 143 tys. zł i sfinansowany zostanie z budżetu gminy.

To ostatni moment na remont alejek na cmentarzu, które są już bardzo zniszczone. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna alei głównej i dwóch bocznych. Realizacja inwestycji, jak zapewnia wykonawca - spółka Maldrobud z Myśliborza – nie potrwa długo. Prosimy mieszkańców  o zachowanie ostrożności.
Jednocześnie trwa wymiana starej bramy i bramki na bocznym wejściu na cmentarz. Zadanie wykonuje firma Kowalstwo Artystyczne Krzysztof Władyka za kwotę 15 190 zł.