Osiemnaście XIX-wiecznych, zabytkowych drogowskazów skradzionych z terenu powiatu myśliborskiego odzyskali zachodniopomorscy policjanci.


O przypadkach kradzieży policję powiadomił w sierpniu 2018 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Koordynator ds. zabytków KWP w Szczecinie zbierając informację natrafił na trop prowadzący do dwóch miejscowości w powiecie myśliborskim.

We wtorek 21 sierpnia policjanci Komisariatu Policji w Dębnie, Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie, oraz inspektor z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie odnaleźli skradzione granitowe drogowskazy, które służyły mieszkańcom jako elementy wystroju podwórek oraz przydomowych ogródków na 3 posesjach w dwóch miejscowościach w gm. Dębno. Łącznie odzyskano 18 zabytkowych drogowskazów, które dawniej znajdowały się na skrzyżowaniach dróg. Wciąż czytelne są na nich inskrypcje z niemieckimi nazwami miejscowości oraz datami z połowy XIX w. Wśród odnalezionych zabytków był także pomnik poświęcony pamięci leśnika E. Schmidta (1855-1898).

Dawne drogowskazy i pomniki znajdujące się na terenie lasów powiatu myśliborskiego są własnością Skarbu Państwa i pozostają pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zabytki te są ważnym elementem historii regionu, dlatego ich kradzież jest zagrożona karą pozbawienia wolności do lat 5.

Po zakończeniu postępowania sądowego o miejscu przemieszczenia pomników zadecydują służby konserwatorskie. Obecnie zabytki za zobowiązaniem pozostawiono u właścicieli posesji, gdyż waga każdego z głazów wahała się od 500 kg do 1 tony.