Ruszył Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Prawie 40 mln zł z Regio­nalnego Programu Operacyjnego (RPOWZ) samorząd województwa przeznaczył na wymianę przestarzałych kotłów i termomodernizację budynków jednoro­dzinnych. To pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych pyłów.

Problem wisi w powietrzu

Według ubiegłorocznego raportu WHO wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 36 leży w Polsce. Dane nie po-zostawiają złudzeń — stężenia pyłów PM2,5 i PM10 przekraczają poziom w większości punktów pomiarowych.
Uśredniając: za połowę pyłów zawieszonych odpowiadają gospodarstwa domowe.

Transport to 10-12%, a reszta to rolnictwo, energetyka, przemysł. — mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Tymczasem badania naukowe jednoznacznie pokazują, że pyłowe i gazowe zanieczyszczenia powietrza wpływają na ludzkie zdrowie i pogarszają stan środowiska; przenikają do układu oddechowego i krwiobiegu, mogą też być rakotwórcze.

„Czystsze" ciepło
Problemem jakości powietrza zajął się również Sejmik naszego regionu, który podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na Pomorzu Zachodnim ograniczeń w zakresie systemów ogrzewania. Jednym z głównych źródeł emisji szkodliwego dla zdrowia i środowiska pyłu PM10 jest bowiem produkcja ciepła. Jak zauważa Piotr Siergiej, uchwały antysmogowe mają ogromne znaczenie dla walki ze smogiem: — Gdyby takich uchwał nie było, najgorsze kotły wymieniane byłyby sukcesywnie, wraz z procesem zużywania, a to trwałoby wiele lat.
Na Pomorzu Zachodnim, dzięki skutecznie zakończonym negocjacjom z Komisją Europejską można sfinansować wymianę starych kotłów ze środków unijnych. W programie regionalnym (RPOWZ) samorząd województwa przewidział dwa działania: 2.14 Poprawa jakości powietrza — Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy.


Pierwszy konkurs pilotażowego programu ruszył 30 kwietnia. — Pieniądze umożliwią wymianę około 590 pieców lub kotłów węglowych, a także przeprowadzenie około 390 termomodernizacji domów jednoro­dzinnych. Łącznie przyniesie to zatem około tysiąca zlikwidowanych „trujących" źródeł ciepła. — mówi Marek Budziłowicz z Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Odbiorcami wsparcia są mieszkańcy regio­nu. Wnioskowanie zostało uproszczone i odbędzie się za pośrednictwem gmin. Można otrzymać 7,5 tys. zł na wymianę pieców, 25 tys. zł na częściową termomodernizację lub 50 tys. zł na pełną termomodernizację mieszkania lub budynku mieszkalnego niezależnie od ponoszonych kosztów. W przypadku termomodernizacji podstawą wsparcia będzie audyt energetyczny przygotowany przez audytora zatrudnione­go przez gminę. - Liczymy, że te zmiany przełożą się na poprawę jakości powietrza i staną się pierwszym ważnym działaniem w kampanii antysmogowej — mówi marsza­łek województwa, Olgierd Geblewicz.