W sobotę 1 września 2018 r. na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej.


- Tym, którzy przelali krew i heroicznie walczyli w obronie Ojczyzny winni jesteśmy najwyższy szacunek i wieczną pamięć - podkreślił w swoim przemówieniu na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę drugiej części lapidarium, które przedstawia miejsca walk, kaźni i ludobójstwa Narodu Polskiego nie tylko na terenie Polski, ale m.in. Europy, Afryki i Azji. To właśnie jego rozbudowa i posadowione tam krzyże upamiętniają miejsca, w których walczyli Polacy podczas II wojny światowej.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na Cmentarz Wojenny, gdzie odbyła się msza święta celebrowana przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Po mszy przemówienie wygłosił burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa oraz Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc. Żołnierze 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina odczytali apel pamięci oraz oddali salwę honorową. Na zakończenie delegacje władz rządowych, samorządowych, szkół, a także zgromadzeni na cmentarzu mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności 1. Armii Wojska Polskiego na cześć i chwałę wojennym bohaterom.