Ogólnopolskie działania "ZNICZ 2018" rozpoczną się w tym roku 31 października i potrwają do 4 listopada. Wraz z rozpoczęciem działań policjanci prowadzić będą akcję informacyjno – edukacyjną pod nazwą "NIE ZABIJAJ".

Celem prowadzonych działań profilaktycznych jest przypomnienie i uświadamianie kierowcom, że nadmierna prędkość i alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki. Policjanci z powiatu gryfińskiego zwrócą szczególną uwagę na uświadamianie kierującym o zagrożeniach związanych z nie przestrzeganiem przepisów dotyczących ograniczeń dozwolonej prędkości, a w szczególności o negatywnych skutkach wypadków drogowych związanych z jej przekraczaniem. W ramach prowadzonego nadzoru nad ruchem kołowym i pieszym w rejonach cmentarzy jednym z postawionych sobie zadań przez policjantów z powiatu gryfińskiego będzie kształtowanie właściwych postaw i zachowań kierujących oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialnośći za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że w kwestii bezpieczeństwa możemy mieć na nie wpływ.