Berliński Senat zatwierdził jedenastą poprawkę do rozporządzenia w sprawie ochrony przed zakażeniami. Chociaż Polska jest uważana za obszar ryzyka ze względu na wysoki wskaźnik infekcji koronowych,  Berlin (podobnie jak wcześniej Brandenburgia) zdecydował, że wyjazdy do Polski są  możliwe do 24 godzin bez konieczności poddawania się kwarantannie po tym terminie.

W celu dostosowania przepisów dotyczących kwarantanny Senat, na wniosek Senatora Zdrowia, Opieki i Równości, Dileka Kalayciego, uchwalił jedenastą poprawkę do rozporządzenia o kontroli zakażeń. Berlin wdraża zatem nowe przepisy dotyczące kwarantanny wjazdowej, które zostały uzgodnione na szczeblu federalnym w formie rozporządzenia wzorcowego.

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed zakażeniami otrzyma następujące istotne zmiany:

Szeroko zakrojone nowe regulacje w zakresie kwarantanny dla osób przybywających:

  • Kwarantanna dla osób przybywających jest obecnie wymagana tylko w przypadku pobytu w strefie ryzyka w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem.
  • Kwarantanna dla podróżnych trwa teraz tylko dziesięć dni. Kwarantanna kończy się wcześnie, począwszy od piątego dnia, jeżeli wynik przeprowadzonego wówczas testu jest negatywny.
  • Istnieje wielopoziomowy system wyjątków od podstawowego obowiązku przeprowadzenia kwarantanny przy wjeździe z obszaru ryzyka. Wyjątki odnoszą się do niektórych działań i celów podróży. W niektórych przypadkach wyjątek od obowiązku kwarantanny wymaga obecności testu negatywnego.
  • Indywidualne zwolnienia z obowiązku kwarantanny przez właściwy organ ds. zdrowia są nadal możliwe.


Najważniejszą zmianą z punktu widzenia przygranicznego handlu jest fakt, że obowiązkiem kwarantanny przestają być objęte osoby, które w ramach ruchu granicznego z krajami sąsiadującymi przebywały w obszarze ryzyka mniej niż 24 godziny. 

Jest to ważna zmiana, której oczekiwali polscy mieszkańcy pogranicza. Zmiana ta dotyczy również Polaków chętnych odwiedzić Berlin — ograniczając swój pobyt do 24h.


Zmienione rozporządzenie w sprawie ochrony przed zakażeniami wchodzi w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń Landu Berlin tj. od soboty 7 listopada 2020 roku.