Warsztaty rzeźbiarskie, nowa infrastruktura turystyczno-kulturalna, film promujący postawy patriotyczne, udział młodzieży polskiej i litewskiej w obchodach rocznicowych to działania mające na celu upamiętnienie bohaterskiego czynu dwóch litewskich pilotów, ku czci których stoi pomnik w Pszczelniku.


- Litwa ma tylko dwa pomniki historyczne poza granicami swojego kraju, oba są w Polsce - wspomniał podczas podpisani umowy na realizacje zadania przez Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" konsul honorowy Republiki Litewskiej Wiesław Wierzchoś.

Oni lecą to tytuł przedsięwzięcia, który nawiązuje do tragicznego wydarzenia, jakie miało miejsce 85 lat temu w Pszczelniku, w powiecie myśliborskim.
- Staramy się na Pomorzu Zachodnim pamiętać o nim, czcić je i szanować. Katastrofa lotnicza dwóch litewskich pilotów odegrała ważną rolę w rozwoju lotnictwa, ale także przy wzajemnych relacjach polsko-litewskich – mówił podczas spotkania wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Jednym z celów projektu jest odbudowa infrastruktury przy pomniku litewskich pilotów w Pszczelniku. Przy nowych wiatach pojawią się rzeźby przybliżające kulturę litewską polakom, które wykonane zostaną przez artystów polskich i litewskich podczas warsztatów rzeźbiarskich. Miejsce to będzie sprzyjało corocznej organizacji obchodów rocznicowych, upamiętniających bohaterski czyn dwóch litewskich pilotów, którzy w 1933 r. zginęli w katastrofie, po tym jak przelecieli Atlantyk bez międzylądowań, ale także będzie spełniało funkcję rekreacyjno-turystyczną. W pobliżu pomnika przebiegają szlaki rowerowe i piesze, więc miejsce to z pewnością przyciągnie miłośników kultury i historii oraz zwiększy zainteresowanie wydarzeniem, które miało miejsce 85 lat temu. Film związany z patriotyzmem i lotnikami będzie natomiast efektem warsztatów filmowych, w których udział weźmie młodzież z Polski i Litwy.

- Młodzi ludzie zastanowią się jaką wartość stanowi poczucie patriotyzmu. Wydaje mi się, że warto zaczerpnąć kilka ciekawych pomysłów, żeby ten patriotyzm był podstawą budowania wzajemnych relacji, nie tylko polsko-litewskich, ale także w naszym kraju, taka odnowa poczucia tożsamości regionalnej – mówił wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka.

W projekcie wezmą udział 3 lokalne grupy działania, jedna z Polski oraz dwie z Litwy. Zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 160 tys. zł z PROW na lata 2014-2020. Kwota ta stanowi 45% całkowitych kosztów projektu.