Berlin nie chce już pozwolić na zakupy w Polsce.

Krótkie wyjazdy na zakupy i kupno petard w ramach Małego Ruchu Granicznego dla Berlińczyków nie będą już możliwe bez późniejszej kwarantanny, tak zdecydował Senat we wtorek (22 grudnia 2020 r.). Zostało to ogłoszone przez rzeczniczkę Senatu po ostatniej regularnej sesji w tym roku. Obowiązek poddania się kwarantannie po powrocie z Polski wchodzi w życie już od jutra tj. 23 grudnia 2020 roku.

"Pierwsze rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środków kontroli zakażeń SARS-CoV-2
Z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 32 zdanie 1 w związku z § 28 ust. 1 i § 28a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ochronie przed zakażeniami (Federalny Dziennik Ustaw I, s. 1045), ostatnio zmienionej art. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Federalny Dziennik Ustaw I, s. 2397), dekrety Senatu:

Artykuł 1 - Zmiana rozporządzenia w sprawie środków kontroli zakażeń SARS-CoV-2.
Uchyla się § 22 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środków ochrony przed zakażeniami SARS-CoV-2 z dnia 14 grudnia 2020 r., które zostało ogłoszone w dniu 15 grudnia 2020 r. zgodnie z § 2 ust. 1 ustawy o ogłoszeniu ustaw i aktów wykonawczych z dnia 29 stycznia 1953 r. (GVBl. s. 106), ostatnio zmienionego art. V ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (GVBl. s. 764), a następnie opublikowane w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń dla Berlina (GVBl. s. 1463).

Artykuł 2 - Wejście w życie
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2020 r.

Berlin, 22 grudnia 2020 r.

Senat Berlina

Michael Müller

Burmistrz zarządzający

Dilek Kalayci
Senator ds. zdrowia, opieki i równości"

Do tej pory Berlińczycy mogli wjeżdżać do Polski na krótkie podróże i zakupy do 24 godzin bez późniejszej kwarantanny. Brandenburczycy nie byli już w stanie tego zrobić, ponieważ Brandenburgia nałożyła kwarantannę na lokalny ruch graniczny. 

Wcześniej istniały wyraźne sygnały z Poczdamu, że stanowisko Berlina było postrzegane krytycznie: Brandenburski minister spraw wewnętrznych Michael Stübgen (CDU) krytykował w piątek, że obecnej sytuacji w ogóle nie rozumie, że Senat nadal zezwala berlińczykom na podróże do Polski w celu zakupu alkoholu, papierosów i petard. W poniedziałek premier Brandenburgii Dietmar Woidke (SPD) stwierdził, że ze względu na dużą liczbę infekcji nie jest właściwe, aby Berlińczycy mogli robić zakupy w Polsce.
Berlińczycy mogą opuścić dom tylko z „ważnego uzasadnionego powodu”

Senat argumentował wcześniej, że nie ma potrzeby podejmowania działań, ponieważ berlińskie rozporządzenie w sprawie kontroli zakażeń wyraźnie stanowi, że ludzie mogą opuszczać swoje domy tylko „z uzasadnionych powodów". Zakup petardy w Polsce do niej nie należy.

W różnych miejscach na granicy polsko-niemieckiej znajdują się targowiska, na których Niemcy od zawsze robią wszelkiego rodzaju zakupy i korzystają z wielu usług. Teraz zostaną one prawdopodobnie zamknięte.