Od 1 lipca 2018 r. Józef Piątek ma zarabiać mniej. Radni nad projektem uchwały zmieniającym wynagrodzenie burmistrza Morynia pochylić się mają w czwartek 22 czerwca br. podczas obrad Rady Miejskiej.


Według pomysłodawców projektu uchwały, przyczyną obniżenia pensji burmistrza Morynia jest wymóg ustalenia wynagrodzenia burmistrzów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Od 1 lipca 2018 r. miesięczne wynagrodzenie burmistrza będzie ustalane w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze: 4 700,00 zł,
- dodatek funkcyjny: 1 900,00 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2 640,00 zł.

Ponadto burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Jak czytamy w uzasadnieniu kwota obniżki wynieść ma 460 złotych.