W Chojnie z okazji 98. rocznicy Obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbędzie się m.in. Przegląd Pieśni Patriotycznych oraz występy artystyczne.

Chojeńskie obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczną się o godz. 12.00 od uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele pw. Świętej Trójcy w Chojnie. O godz. 13.15 odbędą się uroczystości na placu Konstytucji 3 Maja. Następnie w sali widowiskowej w Centrum Kultury będą miały miejsce występy artystyczne, montaż słowno – muzyczny pt. ,,Jeszcze jeden Listopad...'' (instr. J. Rusak) oraz Przegląd Pieśni Patriotycznych.