Dzień 8 maja jest symboliczną datą zakończenia II wojny światowej . Uroczystości związane 74. rocznicą podpisania przez Niemcy kapitulacji odbyły się na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach.
Wśród gości byli przedstawiciele władz gmin południowej części powiatu gryfińskiego, duchowieństwa, harcerze, dzieci ,młodzież , nauczyciele i dyrektorzy szkół. Po mszy św. i wspólnej modlitwie odbył się apel poległych i salwa honorowa Kompanii Wojska Polskiego z Choszczna. Kwiaty 
pod pomnikiem złożyła także delegacja władz Chojny w składzie; burmistrz Barbara Rawecka i z-ca Marcin Pisanko. Uczniowie zapalili symboliczne znicze na grobach żołnierzy. Z przemówieniem okolicznościowym wystąpiła m.in. wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Ewa Dudar. W części artystycznej zaprezentował się zespół harmonijek ustnych" Animato" Uczniowie SP nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie zachwycili koncertem pt. "Nasze drogi do wolności". Lekcja patriotyzmu w tym szczególnym miejscu zapadnie na długo w pamięci młodego pokolenia.