Wczoraj w sali posiedzeń UMiG w Gryfinie Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie zorganizował spotkanie z przedstawicielami samorządów powiatu gryfińskiego w ramach konsultacji społecznych.

Wczoraj w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija z przedstawicielami administracji lokalnej oraz służb współpracujących na co dzień z policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tematem wiodącym spotkania było "Bezpieczeństwo w sezonie letnim 2016 r”. Na początku spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Janusz Osicki przedstawił mapę zagrożeń na terenie powiatu gryfińskiego oraz omówił poszczególne kategorie przestępstw, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa na naszym terenie.

Następnie Pan Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Stechnij przedstawił główne założenia i zadania jakie czekają policję i służby współpracujące z nią w najbliższych miesiącach, a szczególnie w sezonie letnim. Duży wpływ na zadania realizowane przez policję w najbliższych miesiącach będą miały dwa najważniejsze wydarzenia, jakie czekają nas w lipcu tego roku tj. szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Ma to związek z delegowaniem policjantów z garnizonu zachodniopomorskiego na zabezpieczenie tych wydarzeń. Przedstawiciele lokalnych samorządów przedstawili problemy jakie występują na ich obszarach i oczekiwania w stosunku do policji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pan Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie podkreślił,że pomimo dwóch bardzo ważnych wydarzeń czekających na w lipcu, gryfińska policja jest gotowa i przygotowana do zabezpieczenia porządku publicznego na terenie powiatu gryfińskiego. Komendant podkreślił bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejską w Gryfinie oraz WOPR w Gryfinie.

 

Wczorajsze spotkanie, to kolejne z cyklu konsultacji społecznych mających na celu opracowanie,ewaluację i wykorzystanie map zagrożeń.