9 marca 2019 r. O 17:00 odbędzie się w Chojnie finał II edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Gwiazd Polskiej Estrady. W tej edycji uczestnicy wykonują jedną piosenkę z szerokiego repertuaru Kasi Kowalskiej, Kayah lub Andrzeja Piaska Piasecznego.

Oglądaj LIVE tylko u nas! Kliknij tu

Wydarzenie ma charakter ogólnopolskiego przeglądu mającego na celu popularyzację piosenki polskiej, prezentację dorobku artystycznego dzieci i młodzieży oraz promowanie i dostrzeganie dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie.

Tegoroczny festiwal, ze względu na swój ogólnopolski charakter, przewiduje wiele nagród rzeczowych oraz finansowych. Dodatkowo jako organizator powołamy niezależne jury, które dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyzna nagrodę Grand Prix, miejsca od I do III, wyróżnienia i nagrody specjalne w każdej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo statuetki, dyplomy, nagrody finansowe i rzeczowe.