Ochotnicza Straż Pożarna Lipiany otrzyma ponad 736 tys. zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przyznana dotacja pozwoli na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej. Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisał w piątek, 24 maja 2019 r. wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Przyznane wsparcie to efekt rozstrzygnięcia konkursu skierowanego do ochotniczych straży pożarnych w działaniu 3.4 (Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii).
 
Dofinansowanie otrzyma trzynaście OSP z regionu. Eurofundusze pozwolą na zakup dwunastu nowych wozów strażackich, trzech łodzi ratunkowych, pięciu dronów, quada oraz niezbędnego w codziennej pracy specjalistycznego sprzętu. – To było wielkie marzenie strażaków z Lipian, by kupić nowy wóz  – mówił podczas podpisania umowy wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipianach jest jedyną jednostką straży pożarnej w gminie. Nowe auto pozwoli strażakom sprawniej poruszać się po terenach leśnych, niezabudowanych czy polnych.
 
Warto dodać, że jednostka od 1995 r. wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 
– OSP Lipiany obsługuje całą gminę, obszary leśne. Nowy sprzęt zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – mówił burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski. – To bardzo dobra wiadomość – dodała Ewa Gąsiorowska-Nawój, wicestarosta pyrzycki.
 
Poziom dofinansowania to 85% wartości projektu.