17 października o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu ratownictwa medycznego i technicznego na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Programu I  Priorytetu III B.

„Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora  finansów publicznych zadań ustawowych związanych interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Na ręce Prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mieszkowice Burmistrz Mieszkowic jednocześnie Prezes Oddziału Gminnego OSP RP  przekazał następujące sprzęty medyczne i techniczne:

  • Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny ( AED )
  • zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
  • torby medyczne R1 wraz z wyposażeniem,
  • latarki akumulatorowe.