Gmina otrzymała dofinansowanie do zakupu nowych komputerów z Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach dofinansowania zostanie zakupionych 30 szt. komputerów przenośnych.
Sprzęt trafi do szkół, które na czas zamknięcia placówek wypożyczą go uczniom do zdalnego nauczania.
Oprócz tego Pani Burmistrz zdecydowała o przekazaniu kolejnych 20 szt. laptopów zakupionych w ramach innych projektów.