W remizie cedyńskiego OSP odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do nowego wozu bojowego dla naszych strażaków. Samochód jest lekkim samochodem ratowniczo gaśniczym z napędem na cztery koła, niezwykle przydatnym w czasie zdarzeń drogowych i podczas akcji gaszenia łąk i trzcinowisk. Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki podkreślił, że nowy sprzęt jest niezwykle potrzebny w czasie suszy, która ogarnia cały kraj i nie omija również naszej gminy. Życzył, by takich akcji było jak najmniej, ale podkreślił, że musimy być na to przygotowani.

Gmina dołożyła cedyńskiemu OSP do zakupu wozu 57 124 zł, a dodatkowo wspomogła strażaków pożyczką 64 740 zł. Samochód został zakupiony z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego.