Gmina Myślibórz uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich w wysokości prawie 4.000.000,00 zł. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych polegających na rewitalizacji Rynku Miejskiego oraz odbudowa i odnowienie zabytkowej kamienicy znajdującej się w sercu miasta przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne.