Dotychczas była wiceprezesem, teraz dostała nominację na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego.


Jest zmiana na stanowisku prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Nominację na to stanowisko otrzymała Edyta Matusewicz-Jankowska, która do tej pory pełniła funkcję wiceprezesa Sądu. Z kolei wiceprezesem została sędzia Alicja Karpus-Rutkowska.

Prezes myśliborskiego sądu powołana została zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi sądów powszechnych, które dają ministrowi sprawiedliwości większe uprawnienia przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów.

Zmiany w Myśliborzu nie są jednak podyktowane nagłymi i niespodziewanymi decyzjami. Tu z końcem września wygasała kadencja dotychczasowemu prezesowi, stąd należało powołać nowe władze.