Dzięki naszemu czytelnikowi mamy zdjęcia a dzięki pracy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie nowy chodnik na ulicy Orląt w Chojnie. Ten stary był niebezpieczny, bardzo niewygodny dla starszych osób i matek prowadzących wózek, a teraz bezpieczeństwo i estetyka.