Sołectwo Piaseczno w ramach środków przekazanych przez gminę z Fundusz Sołeckiego, zakupiło nowy garaż blaszany dla samochodu strażackiego. Całkowity koszt inwestycji to koszt 18 tyś z czego 3 tyś zł to wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie, której członkowie wykonali wylewkę betonową pod garaż.